بیت کوین ابزاری برای دور زدن تحریم‌هاست؛ آمریکا مخالف استخراج آن در ایران است

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بیت کوین گفت که باید تهدید‌ها و فرصت‌ها آن بررسی شده و در نهایت با در نظر گرفتن این نکات، تصمیم مناسب اتخاذ شود.

 طبق گفته‌های سعید زرندی کنگره آمریکا تلاش زیادی برای جلوگیری از استخراج بیت کوین در ایران انجام می‌دهد.