تغییر نام اتریوم کلاسیک موجب شکست رمزارزهای بزرگ بازار خواهد شد!

بر اساس گفته های استیون لوهجا در صورت حذف کلمه اتریوم از اتریوم کلاسیک، رمزارزهای بزرگ بازار از این رمزارز عقب خواهند ماند. به عقیده وی این کار باعث برند شدن بیشتر اتریوم کلاسیک می شود. وی در ادامه گفت: ما نباید اسم اتریوم را حذف کنیم اما موضوع مناسبی برای بحث می باشد.

آقای خوری که مدیر بنیاد غیرانتفاعی اتریوم می باشد، اظهار داشت: من همیشه از تغییر نام اتریوم کلاسیک حمایت می‌کردم. در صورتی که این ارز را با نام دیگری صدا بزنیم، نام شبکه‌ی آن می‌تواند به‌طور طبیعی تغییر کند.