انتشار رده‌بندی رمزارزها توسط مرکز توسعه فناوری و اطلاعات چین

براساس آخرین رتبه‌بندی مرکز توسعه و اطلاعات چین، رمزارز ایاس(EOS) در جایگاه اول و بیت‌کوین در جایگاه یازدهم قرار گرفت. این رده‌بندی به دلیل آخرین تحولات بلاکچین در این کشور است.

شاخص این رده‌بندی براساس تکنولوژی، نوآوری و کارایی رمزارزها انجام شده است. رمزارز اتریوم در جایگاه سوم قرار گرفته است. در این رده‌بندی، رمزارزهای ایاس و ترون از نظر صنعتی بهتر از اتریوم هستند. در جایگاه اول تا پنجم این فهرست به ترتیب رمزارزهای ایاس، ترون، اتریوم، Nuls و Bitshares قرار گرفته‌اند.

گفتنی است این رده‌بندی برای بار چهاردهم توسط این مرکز منتشر شده است.