بانک‌های مرکزی در حال بررسی پیاده‌سازی تکنولوژی بلاکچین

طبق نتایج بدست آمده از گزارشات جدید، بانک‌های مرکزی جزو اولین موسساتی هستند که به پیاده‌سازی تکنولوژی بلاکچین می‌پردازند.

این سازمان‌ها که وظیفه نظارت بر سیاست پولی و ثبات مالی و اقتصادی یک ملت را بر عهده دارند، در پیاده‌سازی هر نوع فناوری یا راهکاری که ممکن است عواقب بسیار بدی در پی داشته باشد، بسیار محتاطانه عمل می‌کنند. با این حال، بسیاری از بانک‌های مرکزی مدام در حال بررسی انواع مختلف کاربردهای فناوری بلاکچین هستند تا ظرفیت این فناوری را در وضعیتی کنترل‌شده و امن پیدا کنند تا بتوانند از مزیت های این تکنولوژی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.