بیش از نیمی از هش ریت بیت‌کوین توسط دو استخر استخراج کنترل می‌شود

طبق داده‌های منتشر شده در رابطه با منبع هش ریت بیت‌کوین بیش از ۵۰ درصد از هش ریت بیت‌کوین از طریق دو استخر استخراج نظارت می‌شود. آمارها اخیرا نشان از متمرکز شدن شبکه بیت‌کوین به شکل چشمگیر بین دو استخر بزرگ را می‌دهد که هر دوی این استخرها در چین قرار‌ دارند. پس از رویداد هاوینگ در ۱۱ ماه می این دو استخر بر هش ریت شبکه تسلط یافته‌اند. داده‌‌های مربوط به پخش استخرهای بیت‌کوین خبر از کنترل بیشتر هش ریت بیت‌کوین توسط سه استخر استخراج را می‌دهد. این سه استخر AntPool ،F2Pool و BTC.com نام دارند که درصد هش ریت آن‌ها به ترتیب  ۲۱.۸، ۱۶.۰ و ۱۵.۱ درصد می‌باشد.

استخرهای AntPool و BTC.com قسمتی از بیت‌مین را شامل می‌شوند بنابراین بیت‌مین و F2Pool جمعا بیش از ۵۰ درصد از هش ریت شبکه را تشکیل می‌دهند. این که هش ریت بیت‌کوین در حال متمرکز شدن است یک اتفاق منفی برای این سرمایه محسوب می‌شود که باعث خسارت به طبیعت غیرمتمرکز می‌شود. به علاوه، این دو استخر که به بیش از نیمی از هش ریت‌ها غلبه دارد، کنترل چشمگیری بر روی شبکه بیت‌کوین خواهند داشت.

ممکن است به دلیل نصف شدن پاداش بلاک، تمرکز افزایش یافته باشد که این موضوع باعث توقف بسیاری از ماینرها به دلیل سودآوری پایین شده است. این هاوینگ کاهش ۵۰ درصدی پاداش در شبکه بیت‌کوین را به دنبال داشت که باعث زیان ماینرها شد. طبق بررسی‌های انجام شده در آمار شبکه، هش ریت بیت‌کوین پس از هاوینگ یک کاهش اندکی را تجربه کرده است.

هش ریت شبکه در چین حتی قبل از رخ دادن هاوینگ، پیوسته در حال متمرکز شدن بوده است. بر اساس گزارش CoinShares، حول و حوش ۶۵ درصد قدرت هش ریت در چین استقرار داشته است. این موضوع یک ضرر برای شبکه بیت‌کوین محسوب می‌شود چرا که سخت‌گیری‌های دولت چین در حوزه رمزارزها باعث شده استخرهای استخراج را در مقابل دولت قرار دهد. در صورتی که فعالیت استخرها متوقف شود، هش ریت بیت‌کوین ریزش شدیدی را شاهد خواهد بود که این موضوع می‌تواند باعث شود در بازه زمانی کوتاه شبکه بیت‌کوین با انباشتگی بزرگی روبه‌رو شود.