تایید رمزارزها توسط رز‌روبانک هند

بر اساس اعلام رزر‌و بانک هند، ارزهای رمزنگاری شده در این کشور هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارند. طی جلسه دادرسی که اخیرا در زمینه ارزهای رمزنگاری شده برگزار شد، بانک مرکزی این کشور توضیحات کامل و جامعی را به انجمن موبایل و اینترنت هند داد. در این جلسه توضیح داده شد که هیچ‌گونه خطری، نهاد‌هایی مانند بانک‌ها را در زمینه ارزهای رمزنگاری شده تهدید نمی‌کند. در نتیجه انجمن موبایل و اینترنت با اطمینان می‌توانند در این حوزه فعالیت نمایند.

وکیل انجمن اینترنت و موبایل هندوستان، آشیم سود(Ashim Sood) در این جلسه، اطلاعیه بانک مرکزی این کشور را خواند و این بانک تاکید کرد که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین در این کشور هیچ ممنوعیتی ندارد و هشداری که این بانک در گذشته داده است به این دلیل بوده که جلوی ضرر‌های احتمای نهادهای مالی در این کشور را بگیرد.