ترون، انتخاب اول توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیرمتمرکز

تکنولوژی بلاک‌چین یکی از فناوری های نوینی است که اخیرا توانسته توجه‌ی زیادی را به خود معطوف کند. پلتفرم‌هایی مانند اتریوم، EOS و ترون نیز به پناهگاهی برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار‌های غیرمتمرکز(یا dApp) تبدیل شده‌اند. با این حال، این پلت‌فرم‌ها در یک نبرد بی‌پایان برای تسلط و برتری در بازار قرار دارند. براساس پست توییتری آقای میشا لدرمن(Misha Lederman) در حال حاضر ترون(TRON) در وضعیت بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.

آقای لدرمن یک پست توییتری از وضعیت فعلی سه پلتفرم بزرگ نرم‌افزار‌های غیرمتمرکز یعنی ترون، EOS و اتریوم منتشر کرد و تعداد نرم‌افزار غیرمتمرکز طی ۳۰ روز گذشته را بر روی این سه شبکه‌ی قدرتمند نشان داده است. به نظر می‌رسد که ترون با اضافه شدن ۱۱۱ نرم‌افزار غیرمتمرکز در روزهای گذشته در جایگاه اول قرار دارد. در مقابل اتریوم با ۷۴ نرم‌افزار غیرمتمرکز جدید و EOS نیز با ۳۹ نرم‌افزار غیرمتمرکز در جایگاه بعدی قرار دارند.

این ارقام نشان می‌دهند که شبکه‌ی ترون با ۴۱/۵ درصد افزایش، شبکه‌ی اتریوم با ۴/۴ درصد افزایش و شبکه‌ی EOS نیز با ۸/۶ درصد افزایش نرم‌افزار غیرمتمرکز مواجه شده‌اند. آقای لدرمن بر این باور است که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار‌های غیرمتمرکز،در حال حاضر پلتفرم ترون را نسبت به دیگر پلت‌فرم‌های حاضر ترجیح می‌دهند.