تصمیم دولت تایلند برای تغییر قوانین رمزارزها

به گفته‌ی مقامات تایلندی، در سال ۲۰۲۰، قوانین حوزه‌ی رمزارزها در این سال را با هدف رقابتی کردن، تغییر خواهد داد. دولت این کشور تصمیم دارد قوانین حاکم بر این بازار را به دلیل نگرانی‌هایی که در زمینه غیررقابتی بودن این بازار وجود دارد، تغییر دهد.

براساس خبرهایی که توسط خبرگزاری انگلیسی این کشور در تاریخ ۲۵ نوامبر منتشر شد، قانون‌گذاران این کشور و همچنین کمیسیون معاملات و اوراق بهادار تایلند تصمیم دارند تا بازنگری در قوانین حاکم بر حوزه‌ی رمزارزها داشته باشند تا قادر باشند به بهترین نحو ممکن از این بازار نوین سود ببرند.