رو به رشد بودن اکوسیستم بزرگ اتریوم و پروژه های آن

خالق اتریوم اخیرا اعلام کرد: زمانی که بر روی اتریوم سرمایه گذاری می‌کنید در واقع بر روی ارتش های خاموش در حال سرمایه گذاری هستید.

ویتالیک بوترین به صدها تیم توسعه دهنده و پروژه های فعال بر بستر اتریوم اشاره کرد و اظهار داشت بنیاد اتریوم حدود ۱۰۰ نفر را استخدام کرده، کانسنسیس افراد بیشتری را استخدام کرده است و حتی استاتوس (Status) نیز به عنوان یکی از نیروگاه های اتریوم می باشد.

برای متوجه شدن بزرگی و یکپارچگی اکوسیستم اتریوم، تصویری از اکوسیستم اتریوم توسط پریتی تک در ادامه ارائه شده است: به طور کل، بوترین مطمئن است که مسیر منتهی به اتریوم ۲.۰ به طور صحیح پیش میرود و این نکته که اکوسیستم اتریوم در حال رشد و سخت کوشی است، مدرکی کافی برای وی است تا باور داشته باشد که اتریوم ۲.۰ را در زمان مشخص شده، اجرا خواهند کرد.