مدیرعامل ریپل: 99درصد رمزارزهای کنونی نابود می‌شوند.

براساس پیش‌بینی که اخیرا توسط مدیر‌عامل ریپل انجام شده است، در آینده، ۹۹درصد رمزارزهای کنونی از بین‌ خواهند رفت.
اقای گارلینگهوس(Garlinghouse) در ادامه گفت: در حال حاضر، پروژ‌ه‌های رمزارزی زیادی وجود دارد که بدون برنامه در حال فعالیت هستند.

وی‌ در مصاحبه‌ای که در روز ۵ نوامبر با بلومبرگ داشت، مدعی شد که پروژه‌های رمزارزی زیادی وجود دارد که پیش‌بینی میکنم تنها ۱درصد از آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این درصد کمی از پروژه‌هایی که باقی می‌مانند، قویا ادامه خواهند داد و رشد‌های بسیار زیادی در آینده خواهند داشت. این‌گونه پروژه‌ها بصورت واقعی تنها روی مشکلات تمرکز می‌کنند.