هیچ سودی به هولدرهای رمزارز ملی چین تعلق نمی‌گیرد

به گفته‌ی یکی از مقامات رسمی بانک مرکزی چین، سودی به هولدر‌های رمزارز ملی تعلق نمی‌گیرد. براساس گزارش رویترز که در ۵ نوامبر منتشر شد، رئیس موسسه تحقیقات رمزارز ملی این کشور(Mu Changchun) گفت: رمزارز ملی جای پول‌های کاغذی و سکه‌ها را می‌گیرد.

وی‌ در ادامه گفت: به نگه‌دارندگان رمزارز ملی سودی تعلق نمی‌گیرد تا باعث تورم یا تغییر سیاست‌های پولی کشور نشود.