تصمیم بانک مرکزی کره‌جنوبی برای استخدام کارشناس رمزارزها

بر اساس تصمیم بانک مرکزی کره‌جنوبی، چندین کارشناس رمزارزها...

آزمایش ارز استیبل توسط بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی کشور روسیه، اخیرا تصمیم گرفته است تا...

تصمیم روسیه برای ممنوعیت پرداخت‌ها با استفاده از رمزارزها

کشور روسیه، تصمیم دارد تا پرداخت‌های رمزارزی را در...