همکاری شرکای ریپل با غول خرده‌فروشی آمریکایی

فروشگاه زنجیره‌ای والمارت که بزرگترین خرده‌فروشی آمریکا محسوب می‌شود...