آدری تانگ: اولویت اول ما بلاکچین است

خانم آدری تانگ که وزیر فناوری کشور تایوان می‌باشد و به عنوان یک شخص بزرگ و تاثیر گذار در این بخش محسوب می‌شود اعلام کرد که بلاکچین می‌تواند باعث توسعه و گسترش کشورشان شود. در نتیجه، باید تحقیقات و بررسی‌ها را در این بخش انجام داده و این موضوع را به عنوان اولویت کاری خود قرار داد.

آدری تانگ اعتقاد دارد که فناوری بلاکچین، یک فناوری کم هزینه است و می‌توان به آن اعتماد کرد. وی گفت: با انجام قوانین و مقررات لازم در مورد فناوری بلاکچین توسط دولت، این فناوری می‌تواند کمک‌های زیادی در بخش توسعه و گسترش کشور انجام دهد.

آدری تانگ در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: ایجاد یک نظام و حکومت غیرمتمرکز در صورتی که به نحو صحیح انجام و برنامه ریزی شود، می‌تواند تعامل خوبی بین مردم و دولت ایجاد کند و باعث افزایش مشارکت مردم و حکومت با یکدیگر شود.