موضع نخست وزیر جدید روسیه در مورد رمزارزها

نخست وزیر جدید دولت روسیه، میخائیل میشوستین، در مورد...

تصمیم روسیه برای ممنوعیت پرداخت‌ها با استفاده از رمزارزها

کشور روسیه، تصمیم دارد تا پرداخت‌های رمزارزی را در...

برنامه جدی روسیه برای انتشار ارز دیجیتال با پشتوانه نفت

گزارش‌ها حاکی از آن است که دومای دولتی روسیه...