دفاع رئیس بانک مرکزی انگلیس از ایجاد ارز فیسبوک

رئیس بانک مرکزی انگلیس، مارک کارنی، مجددا  از انتخاب فیس‌بوک برای ایجاد ارز جدید دفاع کرد.

منبع خبری TheStar، با انتشار توضیحات کارنی، اظهار کرد که وی کاستی‌های سیستم مالی سنتی فعلی را حائز اهمیت می داند و معتقد است به دلیل ناکارآمدی پرداخت‌های فعلی، شرکت‌هایی مانند فیسبوک باید در پروژه‌هایی مانند Libra شرکت کنند.