رکوردشکنی آدرس‌های با حداقل موجودی 0.1 بیت‌کوین

برای ا‌ولین بار، تعداد آدرس‌هایی که حداقل 0.1 بیت‌کوین...

آیا می‌توان بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفت؟

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط Glassnode Insights، بیت‌کوین...