رونمایی از سیستم شناسایی هویت بلاکچین جمهوری آذربایجان تا اول سال ۲۰۲۰

کشور جمهوری آذربایجان تصمیم دارد تا پایان سال 2019...