مدیر بانک مرکزی انگلستان: ارز دیجیتال می تواند جایگزین دلار آمریکا شود

مارک کارنی، مدیر بانک مرکزی انگلستان، پیشنهاد داد برای تغییر سیستم مالی دنیا می توان ارز دیجیتالی مانند لیبرای فیسبوک را جایگزین دلار آمریکا کرد.

به گزارش بلومبرگ روز گذشته، در سخنرانی سالانه بانک فدرال رزرو، مارک کارنی، ریاست بانک مرکزی انگلستان بیان کرد که یک واحد پول دیجیتال شبیه لیبرا می‌تواند جایگزین دلار آمریکا به‎عنوان واحد پول اختصاصی جهان شود.