شکایت از فیسبوک

فیسبوک، به دلیل نقض قوانین علائم تجاری در طراحی لوگوی لیبرا (LIBRA) مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. در روز ۱۰ اوکتبر، شرکت Finco Services of Delaware به دلیل طراحی لوگوی لیبرا، شکایتی علیه فیسبوک در دادگاه نیویورک انجام داد.

شاکی همچنین به دنبال دستگیری طراح قبلی لوگوی خود به دلیل طراحی مشابه لوگوی لیبرا می‌باشد.