آلمان نیز قوانین مربوط به کرپتوکارنسی را مشخص خواهد کرد

آلمان نیز رویه روسیه را دنبال می کند. کابینه دولت آلمان اعلام کرده است که تا اواسط سال 2019 استراتژی خود در مورد بلاک چین را مشخص خواهد کرد تا از این تکنولوژی نوین بهره ببرد.

بنابراین آلمان پس از روسیه دومین کشور اروپایی است که امسال قوانین و مقررات در باره ی کریپتوکارنسی را مشخص خواهد کرد.