مدیرعامل ریپل: 99درصد رمزارزهای کنونی نابود می‌شوند.

براساس پیش‌بینی که اخیرا توسط مدیر‌عامل ریپل انجام شده...