تنها 4.2 میلیون BTC در گردش مداوم است

آمار Onchain نشان می دهد 78 درصد از حجم بیت کوین نقد نیست و به سختی قابل دسترس است. داده ها حاکی از آن است که تحلیلگران 14.5 میلیون بیت کوین را به عنوان غیر نقد و فقط 4.2 میلیون بیت کوین را در گردش ثابت طبقه بندی کرده اند.

هنگامی که ساتوشی ناکاماتو  دارایی رمزنگاری را ایجاد کرد، محدودیت عرضه را به 21 میلیون سکه صادر شده تنظیم کرد و امروز تقریبا 18.58 میلیون BTC در گردش است.

در این هفته، محققان شرکت تجزیه و تحلیل  onchainاز شرکت Glassnode از تعداد سکه های نقد و غیر نقد موجود در این روزها خبر دادند. علی رغم این واقعیت که صرافی ها مقادیر زیادی بیت کوین (BTC) برای فروش و تجارت در اختیار دارند، محققان Glassnode می گویند 78٪ از میزان عرضه فعلی غیر نقد است.

منبع news.bitcoin.com