صحبت های رئیس فدرال باعث کاهش ارزش بیت‌کوین شد

براساس صحبت های اخیر رئیس فدرال رزرو مبنی بر بی میلی نسبت به کوین فیسبوک، بیت...

تلاش‌های کریگ رایت برای اثبات ساتوشی ناکاموتو بودنش همچنان ادامه دارد

ظاهرا اداره‌ی ثبت حقوق ناشر، نام کریگ رایت را به عنوان نویسنده‌ی وایت‌پیپر بیت‌کوین و...