دو رکورد جدید برای قیمت و نرخ هش شبکه لایت کوین

حدود ۲ ماه به نصف شدن پاداش استخراج لایت کوین که در جایگاه چهارم جدول قرار...

افزایش چشمگیر قدرت هش شبکه‌ی لایت‌کوین (LTC) در آستانه هالوینگ

68روز تا هالوینگ (نصف شدن پاداش بلاک) لایت‌کوین (LTC) باقیمانده است که طی آن پاداش...