صحبت های رئیس فدرال باعث کاهش ارزش بیت‌کوین شد

براساس صحبت های اخیر رئیس فدرال رزرو مبنی بر بی میلی نسبت به کوین فیسبوک، بیت...

انتشار کوین فیس بوک از ماه آینده

طی ماه های گذشته اخبار متعددی در مورد کوین فیسبوک شنیده می شود که احتمالاً...